Vester Skerninge Tennisklubs værdigrundlag og mål

Vester Skerninge Tennisklub er et socialt forpligtende fællesskab.

VST er en hyggelig og ambitiøs * klub.

Vi vil altid udvise fairness og sportsmanship - både på og uden for banen.

Alle medlemmer tilbydes gratis instruktion/træning - uanset køn, alder og spillemæssigt niveau.

I VST er alle funktioner frivillige og ulønnede.


* VST's overordnede sportslige mål:
Ungdomshold - "Top 3 på Fyn"
Seniorhold - "Top 10 på Fyn"

* VST's organisatoriske mål:
"Et godt eksempel for andre klubber"
"Dynamo - lokalt, regionalt og nationalt"